picture picture picture picture picture picture

 
 
 
 
 

Biyolojik İndikatörler

 
 

     
        Buhar, Etilen oksit, formaldehit, Kuru Isı, Plazma sterilizasyonunun yeterlilik tesisinde kullanılan biyolojik indikatörlerdir. Tüpler Bacillus atrophaeus ATCC 9372, Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 spor emdirilmiş bir yuvarlak disk, cam tüp ise adi besi ortamı ve renk indikatörü içerir. Üreme ile oluşan asit besiyeri rengini sarıya dönüştürür ve üremenin tespit edilmesini sağlar.

KULLANIMI:

1- En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.
2- Bir veya daha fazla biyolojik indikatörü , sterilizasyonun en zor olabileceği bir  bölgeye (genellikle kapının ağızı, tahliyenin önü) yerleştirin.
3- Normal yüklemenizi yapın,
4- Standart paketi veya numune paketinizi açıp, tüpleri alın,
5- Tüplerin 10 dakika en fazla 15 dakika soğumasını bekleyin (ampulün patlama riskini azaltmak için)
6- Ampulleri pensle veya el ile kırın.
7- Spor diskinin besi ortamının içine düştüğünden emin olun, gerekirse indikatörü sallayın.

İNKÜBASYON:

1- En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.Tüpleri herhangi bir inkübatöre veya Axis inkübatöre dik olarak yerleştirin,
2- Buhar sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü °59C,
3- Etilen oksit sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü 37 °C `ye ayarlayınız,
4- Pozitif bir sonuç; 24 saat (buhar) / 48 saat (etilen oksit)  içinde ortaya çıkar, üreme olur.

SONUÇ:
 

1- Kontrol Tüpü : Bu tüpte bir bulanıklık ve sarı bir renk değişimi olacaktır. Üreme görülmezse testi iptal edin. Tüplerinizin son   kullanma tarihine ve inkübatörünüzün doğru çalışıp çalışmadığına bakın.
2- Test Tüpleri : Tamamlanmamış bir sterilizasyon sürecinden geçen tüplerde olacaktır
3- Eğer tüplerde herhangi bir renk değişimi yoksa sterilizasyon gerçekleşmiştir.

4- Çapraz kontrol için steril edilmemiş biyolojik indikatörün inkübe edilmesi ile renk değişimi daha net

tespit edilebilir.

DEPOLAMA:

1- 24 °C nin altında, sterilizasyon malzemelerinden, güneş ışığından ve UV ışınlarından uzakta depolayın
2- Hasar görmüş ve son kullanım tarihleri geçmiş tüpleri kesinlikle kullanmayın
3- Pozitif kültürleri, hasar görmüş tüpleri 30 dakika otoklavlayarak imha edin

 

 
 

© 2004-11 Tüm hakları saklıdır| www.kordontip.com | Kordon Tıp Sağlık Araç Gereçleri