Kimyasal İndikatörler

 • Çok Parametreli indikatörler kritik parametrelerden iki yada daha fazlası için dizayn edilmiştir.
 • Sterilizasyon süresince mazuriyeti ve diğer seçilen kritik parametreleri belirtir.
 • Buhar Sterilizasyon işleminde ısı, zaman ve doygun buhar kontrolü için dizayn edilmiştir. Laminasyon kaplaması sayesinde olası mürekkep transferini önlemektedir. İndikatörün aşamalı renk değişimi sayesinde işlemin mazuriyeti hakkında yorum yapabilme imkanı sunar. Referans renk olan siyaha buhar sterilizasyonunun tüm kritik parametreleri oluştuğunda ulaşılır. Renk değişimi en az altı ay stabilizesini korur. İçeriden ve dışarıdan gözlem için dizayn edilmiştir.
 • Ağır metaller içermez ve toksik değildir. 250 strip/kutu şeklinde piyasa sunulmaktadır.
 • ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

Kimyasal Entegratörler
Daha gelişmiş ve biyolojik ölüme en yakın sonucu veren kimyasal indikatörlerdir. Renk değiştiren indikatörlerden farklı olarak yoruma açık
olmayan, kolaylıkla görülebilen sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar. Ortadaki çizgi ve ilerisi olumlu olarak değerlendirilir.

EtO Kimyasal Entegratör
Axis EtO Kimyasal Entegratörler,zamanı integratörün ön yüzeyi tek tarafı açık kalacak şekilde polipropilen kaplıdır bu yöntem açık kalan taraftan gazın ve nemin girişini sağlar ve kimyasal kağıdın üzerinden hareket ederek ACCEPT kısmına ilerler.Sterilizasyon başarılı geçtiğinde entegratör ACCEPT kısmına geçer,sterilizasyon başarısız olmuş ise REJECT kısmında kalır. Sterilizasyon
sonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.

Buhar Kimyasal Entegratör
Axis Class 5 Kimyasal Entegratörler biyolojik indikatörlere en yakın sonucu verecek şekilde çalışmaktadırlar. Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek polipropilen kaplıdır. Alt kısmı buhar geçişini önleyen alüminyum kaplıdır. Buhar sterilizasyonu işlemi esnasında biyolojik ölümün başladığı andan itibaren ilerlemeye başlayan tablet tam ölümün gerçekleştiği anda ACCEPT (kabul) kısmına geçmektedir. Buhar kimyasal entegratörü içerisinde kimyasal tablet bulunmakta, bu tablet sterilizasyon sürecindeki değerlere göre özel turnusol kağıt üzerinde ilerlemeye başlar ve sterilizasyonun başarısına göre ACCEPT (kabul) veya REJECT (red) kısmında durur. İlerlemenin uzunluğu buhara ve zamana bağlıdır. Sterilizasyon sonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.

Ağır metaller içermez ve toksik değildir. 250 strip/kutu şeklinde piyasa sunulmaktadır.

ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

Biyolojik İndikatörler

Buhar, Etilen oksit, formaldehit, Kuru Isı, Plazma sterilizasyonunun yeterlilik tesisinde kullanılan biyolojik indikatörlerdir. Tüpler Bacillus atrophaeus ATCC 9372, Bacillusstearothermophilus ATCC 7953 spor emdirilmiş bir yuvarlak disk, cam tüp ise adi besi ortamı ve renk indikatörü içerir. Üreme ile oluşan asit besiyeri rengini sarıya dönüştürür ve üremenin tespit edilmesini sağlar.

Kullanımı;

 1. En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.
 2. Bir veya daha fazla biyolojik indikatörü , sterilizasyonun en zor olabileceği bir bölgeye (genellikle kapının ağızı, tahliyenin önü) yerleştirin.
 3. Normal yüklemenizi yapın,
 4. Standart paketi veya numune paketinizi açıp, tüpleri alın,
 5. Tüplerin 10 dakika en fazla 15 dakika soğumasını bekleyin (ampulün patlama riskini azaltmak için)
 6. Ampulleri pensle veya el ile kırın.
 7. Spor diskinin besi ortamının içine düştüğünden emin olun, gerekirse indikatörü sallayın.

İnkübasyon;

 1. En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.Tüpleri herhangi bir inkübatöre veya Axis inkübatöre dik olarak yerleştirin,
 2. Buhar sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü °59C,
 3. Etilen oksit sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü 37 °C `ye ayarlayınız,
 4. Pozitif bir sonuç; 24 saat (buhar) / 48 saat (etilen oksit) içinde ortaya çıkar, üreme olur.

Sonuç;

 1. Kontrol Tüpü : Bu tüpte bir bulanıklık ve sarı bir renk değişimi olacaktır. Üreme görülmezse testi iptal edin. Tüplerinizin son kullanma tarihine ve inkübatörünüzün doğru çalışıp çalışmadığına bakın.
 2. Test Tüpleri : Tamamlanmamış bir sterilizasyon sürecinden geçen tüplerde olacaktır
 3. Eğer tüplerde herhangi bir renk değişimi yoksa sterilizasyon gerçekleşmiştir.
 4. Çapraz kontrol için steril edilmemiş biyolojik indikatörün inkübe edilmesi ile renk değişimi daha net tespit edilebilir.

Depolama;

 1. 24 °C nin altında, sterilizasyon malzemelerinden, güneş ışığından ve UV ışınlarından uzakta depolayın
 2. Hasar görmüş ve son kullanım tarihleri geçmiş tüpleri kesinlikle kullanmayın
 3. Pozitif kültürleri, hasar görmüş tüpleri 30 dakika otoklavlayarak imha edin.

Hızlı Biyolojik İndikatörler ve İnkübatörler
AXIS Hızlı Biyolojik İndikatörler buhar sterilizasyonunda döngülerin hızlı ve kolay izlenebilirliği için tasarlanmıştır.

Kolay Kullanım
Pozitif ve negatif biyolojik indikatörler için kısa sürede hızlı, hassas, güvenilir ve kolay algılama sağlar.

EN ISO 11138-1 , 2, 3 Uluslararası Standartları altında üretilmiş ve Kalite Yönetim Sistemleri ISO 13485 ve ISO 9001 altında detaylandırılmıştır.

Otoklav Bantları

 • Güçlü yapışma,
 • Berrak ve net renk değişimi,
 • Bohçadan sökülürken leke bırakmaz.

Bowie Dick Test Paketleri

 • Ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde cihazın vakumlama işlevini gerçekleştirme derecesini göstermek üzere üretilmektedir.
 • Sterilizatörde hava kaçağı olduğu durumda referans renge dönüşmeyerek olayı tespit etmenizi sağlar.
 • Test kartı üzerinde oluşturulan özel bölümler ve sabit kalan final renk işlemi raporlayıp kayıt tutmanıza olanak sağlar.
 • Otoklavınız sterilizasyon işleminin yapılmasına uygun ise Bowie-Dick Test Kartı maviden siyaha dönüşür.

Bohça Yük Kontrol Etiketleri

 • Bohça maruziyet kontrolü için dizayn edilmiştir.
 • Bir ruloda 600 adet olarak piyasaya sürülmektedir.